Pomoc w uzależnieniach dla mężczyzn

To wielka sprawa, gdy osoba cierpiąca z powodu uzależnienia zwraca się o pomoc. Dla zachowania jak najlepszego zdrowia, ważne jest, aby każda osoba poszukująca pomocy miała dostęp do komfortowych warunków leczenia. To jeden z powodów, dla których istnieją ośrodki odwykowe, które oferują pomoc w uzależnieniach tylko dla mężczyzn w ramach programów dostosowanych do płci. Oczywiście, nie chodzi tu o wykluczenie kogokolwiek innego. Zamiast tego, chodzi o zapewnienie mężczyznom opcji leczenia uzależnień, która odpowiada ich osobistym potrzebom.

Dlaczego mężczyźni mogą preferować programy dostosowane do płci?

Sposób, w jaki mężczyźni i kobiety współdziałają w społeczeństwie jest zupełnie inny. Bez względu na to, jak daleko posuniemy się w kwestii równości, społeczeństwo nadal ocenia mężczyzn na podstawie ich siły i pewności siebie. Tymczasem społeczeństwo postrzega kobiety w kategoriach ich charakteru i moralności.

Piętno, jakie noszą mężczyźni, stwarza problem dla każdego mężczyzny, który ma do czynienia z uzależnieniem. Zakłada się, że ich uzależnienie jest oznaką wrodzonej słabości, a ponadto zakłada się, że są oni niewiarygodni. Nie są to może sprawiedliwe oceny, ale tak właśnie jest dzisiaj. Ze względu na okoliczności i unikalne potrzeby mężczyzn, mądrze jest, aby ośrodek odwykowy oferował pomoc w uzależnieniach dla mężczyzn w zależności od płci.

Ostatnią rzeczą, jakiej chce każdy ośrodek odwykowy, jest umieszczenie klienta w środowisku, które nie jest wygodne. Jeśli jest on rozproszony lub onieśmielony przez otoczenie, jest mało prawdopodobne, że otrzyma to, czego potrzebuje podczas leczenia. W całej uczciwości, dotyczy to zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Korzyści z pomocy w uzależnieniach dla mężczyzn w zależności od płci

Oferowanie opcji leczenia uzależnień ma sens tylko wtedy, gdy zapewnia klientom określone korzyści. W przypadku odwyku dla mężczyzn, środowisko tworzy pewne korzyści, które po prostu nie istniałyby w koedukacyjnym programie leczenia uzależnień od narkotyków. Lista korzyści obejmuje:

  • Możliwość dla klientów z bardzo podobnymi okolicznościami do interakcji ze sobą Usunięcie możliwości napięć seksualnych z płcią przeciwną Możliwość dla naszych ośrodków odwykowych, aby stworzyć fizyczne środowisko, które będzie odwoływać się specjalnie do mężczyzn Możliwość dla terapeutów, aby zbudować programy leczenia, które skierowane są na potrzeby mężczyzn w dzisiejszym społeczeństwie Zdolność klientów do budowania przyjaźni tej samej płci, które mogą służyć jako zasoby wsparcia w przyszłości Tworzy atmosferę, w której mężczyźni są bardziej prawdopodobne, aby otworzyć się w sesjach grupowych bez obawy przed osądem z płci przeciwnej.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej