System wsparcia dla uzależnionych od alkoholu poza lecznictwem odwykowym

uzależnienie od alkoholu

Punkt konsultacyjny W punkcie konsultacyjnym osoby uzależnione od alkoholu oraz wszyscy, których dotyka ten wyjątkowo trudny problem, mogą szukać rady i wsparcia specjalistów. Takich miejsc jest ponad dwa tysiące i ciągle ich przybywa w całej Polsce. Zakładają je samorządy, związki wyznaniowe, specjalne fundacje służące pomocą drugiemu człowiekowi oraz organizacje abstynenckie. Punktu informacyjnego nie należy traktować jako alternatywy dla docelowego leczenia, a tym bardziej nie jako zastępstwa dla policji, opieki społecznej czy kuratora. Jest to raczej miejsce pierwszego rozpoznania problemu alkoholowego w rodzinie, także problemu przemocy w rodzinie, dzięki któremu można trafić do odpowiednich służb. Najważniejsza jest tutaj łatwość pierwszego kontaktu, w tym przede wszystkim do placówek leczenia uzależnień. Telefon zaufania Telefony zaufania działa jaw liczbie blisko 500. Tworzą je samorządu oraz różne organizacje pozarządowe z myślą o udzielaniu bezpośredniej, szybkiej i anonimowej pomocy dla osób, które znajdują się w sytuacji poważnego stresu psychicznego, niekoniecznie związanego bezpośrednio z alkoholem.

Mogą z nich korzystać wszystkie osoby dotknięte problemem alkoholowych. Kluby i stowarzyszenia abstynenckie Sensem działania klubów i stowarzyszeń jest promowanie trzeźwego stylu życia, co oznacza głównie rozwój umiejętności praktycznego radzenia sobie z alkoholizmem własnym i alkoholizmem bliskiej osoby. Działający w klubach specjaliści pomagają w organizowaniu sobie życia, spędzaniu czasu, świętowaniu bez alkoholu, a nawet w zarządzaniu rodziną, czyli prowadzą na przykład szkolenia z zakresu komunikacji małżeńskiej lub radzenia sobie z wychowaniem dzieci.

Przy klubach i stowarzyszeniach zwykle działają taka ze inne mechanizmy pomocowe, takie jak chociażby telefony zaufania czy grupy wsparcia Anonimowi Alkoholicy Istnieje wiele typów wspólnot osób razem walczących z alkoholizmem. W naszym kraju najpopularniejsze są grupy AA, których jest ponad 2000. Nie trzeba się w żaden sposób rejestrować czy przedstawiać przybywając na spotkanie, Lae trzeba zachowywać pełną dyskrecję odnośnie tego, jakie tematy poruszają tam inne osoby.

W czasie spotkań ich uczestnicy zazwyczaj zwierzają się ze swoich problemów iw dzielą przeżyciami. W czasie spotkań AA nie ma żadnych profesjonalnych terapeutów czy managerów. Uczestnicy się sami organizują, a przewodniczy im osoba wybierana z grupy przybyłych. Do najważniejszych zasad współżycia w grupa AA należy zachowywanie autonomii wszystkich członków, co przekłada się także na szanowanie jej u innych, czyli zakaz oceniania lub wywierania jakiejkolwiek presji. Bardzo ważne jest wytworzenie poczucia bezpieczeństwa i tolerancji, jak również przekonaniu o wzięcia życia we własne ręce. Badania pokazują, że udział w spotkaniach AA jest najlepszym sposobem na zerwanie z nałogiem, pod warunkiem oczywiście, że spotkaniom AA towarzyszy psychoterapii uzależnień. Miejsca i czas spotkań grup AA można znaleźć pod adresem www.aa.org.pl.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej