Problemy z alkoholem wśród osób powracających z walki

Jak wynika z najnowszych badań, żołnierze powracający z misji w Iraku i Afganistanie mogą mieć poważne problemy z alkoholem. Isabel Jacobsen, która uzyskała tytuł magistra zdrowia publicznego i pracuje w Naval Health Research Center, kierowała badaniami, w ramach których przebadano ponad 48 000 żołnierzy i żołnierek zarówno przed, jak i po zakończeniu służby w okresie pięciu lat. Ich wyniki wykazały, że wśród tych członków Gwardii Narodowej lub rezerwistów, którzy zostali rozmieszczeni w warunkach bojowych, ponad 40% z nich rozwinęło albo nowe, ciężkie picie w tygodniu, upijanie się lub inne problemy związane z alkoholem. Liczby te były wyższe niż w przypadku członków służby, którzy nie brali udziału w działaniach bojowych; konkretnie, ci, którzy walczyli w bitwie, byli o 63% bardziej narażeni na problemy z alkoholem niż osoby, które nie brały udziału w działaniach bojowych. Naukowcy odkryli również, że żołnierze urodzeni po 1980 roku byli ponad sześciokrotnie bardziej narażeni na wystąpienie problemów związanych z upijaniem się. Kobiety będące członkami służby były bardziej niż mężczyźni narażone na rozwój nowego, ciężkiego, cotygodniowego picia. Walka na wojnie jest oczywiście jedną z najbardziej stresujących rzeczy, jakie ktoś może zrobić. Zespół stresu pourazowego i kilka innych zaburzeń psychicznych może rozwinąć się po tak stresującym wydarzeniu, jakim jest wojna. Później, bez odpowiednich metod radzenia sobie, ludzie często sięgają po alkohol i narkotyki, aby zwalczyć bolesne wspomnienia o traumatycznych wydarzeniach i "znieczulić się" na ból. Zamiast reagować w ten sposób, powracający żołnierze powinni zdać sobie sprawę, że przechodzą przez stresujący okres w swoim życiu i dlatego powinni podjąć kroki w celu uzyskania jakiejś terapii. Samoleczenie alkoholem może wydawać się w danym momencie łatwym rozwiązaniem, ale reperkusje są o wiele gorsze niż podjęcie "trudniejszej" drogi, jaką jest terapia. Aby uzyskać więcej informacji na temat leczenia uzależnień od narkotyków i alkoholu, odwiedź The Right Step już dziś!

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej