Uzależnieni od heroiny oczyszczają się z pomocą nowego leku

Uzależnienie od heroiny jest śmiertelną chorobą, która dotyka użytkowników narkotyków w każdym wieku. Najnowsze badania wykazały, że lek znany jako buprenorfina może pomóc osobom uzależnionym od heroiny w utrzymaniu czystości, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 24 tygodni 126 pacjentów po detoksykacji, uzależnionych od heroiny, zostało poddanych badaniu, w którym porównywano trzy różne grupy leków. Pierwszej grupie podawano naltrekson, który jest standardowym lekiem stosowanym w leczeniu narkomanii, drugiej grupie podawano buprenorfinę, a trzeciej grupie podawano placebo i była ona wykorzystywana jako kontrola badania. Przez cały czas trwania badania naukowcy porównywali abstynencję od heroiny, zapobieganie nawrotom i redukcję zachowań ryzykownych związanych z HIV wśród trzech różnych grup. Wyniki wykazały, że pacjenci, którym podawano buprenorfinę, byli znacznie skuteczniejsi we wszystkich trzech kategoriach. Grupa przyjmująca buprenorfinę trwała prawie dwa razy dłużej zarówno w nawrocie heroiny, jak i w czasie do pierwszego użycia heroiny w porównaniu z grupą, której podawano naltrekson. Mieli oni również ponad dwa razy więcej nieprzerwanych dni abstynencji w porównaniu z grupą placebo. Jeśli chodzi o ryzyko HIV, wyniki badań wykazały, że nie było znaczącej różnicy między grupami, ponieważ zachowania we wszystkich trzech grupach uległy zmniejszeniu.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej