Nadużycie substancji i choroba dwubiegunowa

Choroba dwubiegunowa jest chorobą psychiczną, która dotyka około 3-5% populacji. Badania pokazują, że nadużywanie substancji i choroba dwubiegunowa są ze sobą ściśle powiązane. Osoby cierpiące na chorobę dwubiegunową są o wiele bardziej narażone na nadużywanie alkoholu i narkotyków. Są one również o wiele bardziej narażone na uzależnienie od alkoholu, narkotyków i palenia. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku nastolatków. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na tę zależność. Musimy zrozumieć, co powoduje związek między nadużywaniem narkotyków a zaburzeniami dwubiegunowymi, aby pomóc jednostkom w leczeniu obu tych chorób.

Nadużywanie substancji może pogorszyć objawy dwubiegunowe

Należy zauważyć, że nadużywanie substancji może często pogarszać objawy dwubiegunowe. Powinniśmy przekazać tę informację osobom cierpiącym na problemy ze zdrowiem psychicznym. Pomoże im to lepiej zrozumieć swój stan zdrowia. Dodatkowo, uświadomi im to możliwe konsekwencje zażywania narkotyków. Możemy pomóc tym, którzy są bardziej narażeni na uzależnienie, edukując ich na temat ryzyka związanego z używaniem narkotyków i alkoholu.

Jeśli Ty lub Twoja najbliższa osoba cierpi na chorobę psychiczną, porozmawiaj z nimi o zagrożeniach związanych z używaniem narkotyków i alkoholu. Jeśli już zażywają narkotyki i piją, skontaktuj się z zakładem opieki zdrowotnej. Właściwy krok może pomóc. Nasi specjaliści i personel są gotowi i mogą pomóc Ci w przezwyciężeniu uzależnienia.

Problemy ze zdrowiem psychicznym prowadzą do problemów z nadużywaniem substancji

W ten sam sposób, w jaki nadużywanie substancji może pogarszać objawy dwubiegunowe, kwestie zdrowia psychicznego mogą również prowadzić do problemów związanych z nadużywaniem substancji. Osoby indywidualne, zwłaszcza osoby młode, mogą nie wiedzieć, jak radzić sobie z własnymi problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Mogą nie otrzymać odpowiednich narzędzi lub metod, aby pomóc im w prowadzeniu zdrowego trybu życia z tymi problemami. Ponadto, mogą nie mieć dostępu do terapii, która jest im potrzebna, aby móc poruszać się w życiu z chorobą psychiczną. To właśnie tam mogą zwrócić się w stronę narkotyków lub alkoholu i rozwinąć problem nadużywania substancji.

Dlatego ważne jest, abyśmy edukowali osoby cierpiące na chorobę psychiczną o ryzyku związanym z używaniem narkotyków lub nadużywaniem alkoholu. Musimy dać osobom cierpiącym na chorobę psychiczną narzędzia i środki, których potrzebują do poruszania się w życiu z chorobą psychiczną. Może to odbywać się poprzez różne możliwości, takie jak sport, ćwiczenia na świeżym powietrzu lub inne działania, które pomogą im poradzić sobie z chorobą psychiczną bez używania narkotyków.

Jak leczyć zarówno nadużycie substancji, jak i chorobę dwubiegunową

Powyższa informacja jest ważna dla każdego, kto ma problemy z nadużywaniem substancji. Dotyczy to zwłaszcza osób, które kiedykolwiek zakwestionowały swoje zdrowie psychiczne lub doświadczyły ekstremalnych wahań nastroju. Możliwe jest, że istnieje pewna korelacja między nadużywaniem substancji a zdrowiem psychicznym.

Nadużywanie substancji chemicznych występuje u 30% do 60% pacjentów z chorobą dwubiegunową. Ponadto od 2% do 4% alkoholików i do 30% osób nadużywających kokainy spełnia kryteria diagnostyczne choroby dwubiegunowej. Jakby nadużywanie substancji nie stanowiło wystarczająco dużego problemu do rozwiązania, niektóre osoby mają dodatkowe utrudnienia w radzeniu sobie również z chorobą dwubiegunową.

Inni użytkownicy przeczytali również:

Rodzice alkoholicy – jak wpływają na swoje dzieci? Czytaj więcej
Przymusowe leczenie alkoholików Czytaj więcej
Kto może wpaść w alkoholizm? Czytaj więcej